Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suoritustapa. Näyttötutkinnoissa ammattitaito on osoitettavissa tutkintotilaisuuksissa riippumatta siitä, onko tutkinnon suorittaja hankkinut tietonsa ja taitonsa työssä, opiskelussa tai harrastuksissa. Tiedot ja taidot osoitetaan virallisesti hyväksytyissä tutkintotilaisuuksissa, jotka muodostavat ammattitaidon toteamisen.

Ammattiopettaja sekä luennoitsija Oona Haapakorpi valmistui Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) näyttötutkintomestari-kurssilta joulukuussa 2010. Hänen perehtymisalueitaan ovat hyvinvointialan PT, AT ja EAT.

”Tutkintojen järjestäjät: tulen mielelläni mukaan arvioimaan tutkintoja ja kehittämään yhdessä näyttötutkintojärjestelmää, jotta se kykenee jatkossakin entistä paremmin palvelemaan muuttuvia työelämän tarpeita.”

Ota yhteyttä: 050–5907202 tai oona@haapakorpi.com